Thursday, December 14, 2017

Phụ kiện sắc ký điều chế nhanh Buchi


Hãng Buchi cung cấp dòng máy Sắc ký điều chế đưa ra các giải pháp tốt nhất cho sắc ký điều chế nhanh, sắc ký lỏng điều chế cao áp (HPLC) và trung áp (MPLC).

Xem thiết bị điều chế sắc ký nhanh

Xem video máy điều chế sắc kýSau đây là một số phụ kiện kèm theo cho máy sắc ký điều chế:


Cột lọc thủy tinh: IDxL mm
Mã code
Glass column 15x100 cpl.
44030
Glass column 15x230 cpl.
44031
Glass column 15x460 cpl.
44032
Glass column 15x920 cpl.
44033
Glass column 26x100 cpl.
44035
Glass column 26x230 cpl.
44036
Glass column 26x460 cpl.
44037
Glass column 26x920 cpl.
44038
Glass column 36x230 cpl.
44040
Glass column 36x460 cpl.
44041
Glass column 36x920 cpl.
44042
Glass column 49x230 cpl.
44044
Glass column 49x460 cpl.
44045
Glass column 49x920 cpl.
44046
Glass column 70x230 cpl.
44048
Glass column 70x460 cpl.
44049
Glass column 70x920 cpl.
44050
Dry Filling Set for glas columns with ID 15 – 49 mm
44058
Adapter for the dry filling set to enable filling of glass columns with ID 70 mm or 100 mm
44059
Slurry Filling set for glass columns with ID 15 or 26 mm
44057
Slurry Filling set for glass columns with ID 36 or 49 mm
44060
500 mL glass for sample chamber
54859
Precolumn small (for glass column with ID 15, 26, 36
and 49 mm) 
44026
Precolumn large (for glass column with ID 70 and 100 mm)
44028
Sample loop 20 mL
44852
Pivoting Clamp for glass columns ID 15 mm
44857
Pivoting Clamp for glass columns ID 26 mm
44858
Pivoting Clamp for glass columns ID 36 mm
44859
Pivoting Clamp for glass columns ID 49 mm
44860
Pivoting Clamp for glass columns ID 70 mm
44861
Pivoting Clamp for glass columns ID 100 mm
44862
Pivoting Clamp for plunger columns ID 26 mm
44017
Pivoting Clamp for plunger columns ID 36 mm
44018
Pivoting Clamp for plunger columns ID 49 mm
44019
Cross sleeve
27344
Injection valve
44850
Phụ kiện chọn mua thêm
ELS Detector C-650
11059105
Waste level sensor
44336
4 Racks FC 12
44957
4 Racks FC 60
44959
10 × glass tubes 250 mL for FC 12
44960
100 × glass tubes 20 mL for FC 60
44962
Monitor holder
54291
Solvent valve set
44854

 Thông tin liên hệ: 


SBC Scientific
Hotline: 0945677929

Related Posts

Phụ kiện sắc ký điều chế nhanh Buchi
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.