Tuesday, November 21, 2017

Phụ kiện chính hãng BUCHI- BUCHI spare parts


Các loại máy BUCHI sau thời gian sử dụng sẽ hao mòn và cần được thay thế. Cần phải thay phụ kiện chính hãng mới có thể sử dụng tốt và bền bỉ. Ví dụ như các ron, các bình cầu trong máy cô quay chân không lâu ngày sẽ cần được thay thế do hao mòn hoá chất...

PHỤ KIỆN TRONG CÁC LOẠI MÁY CỦA BUCHI


- Rotavapor( máy cô quay chân không)
- Vacuum pump( bơm chân không)
- Recirculating Chiller( Máy làm mát tuần hoàn)
- Vaccum controller/ Interface( Bộ điều khiển chân không/ bộ điều khiển)
- Glass oven( lò thuỷ tinh)
- Rotavapor large scale( máy cô quay chân không công nghiệp)
- Parallel Evaporation( cô quay song song)
- Spray Dryer( máy phun khô)
- Encapsulator( máy đóng nhọng)
- Melting point( Máy đo điểm nóng chảy)
- Preparative Chromatography( Sắc ký điều chế)
- Digestio
- Scrubber( thiết bị lọc)
- Distillation( thiết bị chưng cất)
- Dumas
- Mixer
- Extraction( tách chiết)
- NIR( quang phổ cận hồng ngoại)

Thông tin liên hệ:

SBC Scientific
Hotline: 0945677929

Related Posts

Phụ kiện chính hãng BUCHI- BUCHI spare parts
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.