Tuesday, November 21, 2017

Phụ kiện Buchi: Chiller làm mát


Cung cấp phụ kiện cho máy Chiller của hãng Buchi Thuỵ Sĩ:Most Used  Most Used Item No.  Item No. Item Description  Item Description Availability  Availability Quantity
Item No.: 037287
037287 Set of hose barbs, GL14
olive bent (4pcs), cap nut (4pcs)

 
Item No.: 038000
038000 Set of hose barbs, GL14, hose barb bent (4pcs)
hose barb straight (2pcs), cap nut (6pcs)

 
Item No.: 040023
040023 Set of gaskets, silicone, red (20pcs)

 
Item No.: 041987
041987 Set of hose barbs, GL14, bent (3pcs)

 
Item No.: 044989
044989 Ethernet cable, 2m, RJ45 Cat.5e, gray

 
Item No.: 037642
037642 Set of hose barbs, GL14
hose barb straight (4pcs), cap nut (4pcs)

 
Item No.: 004113
004113 Tubing, Nyflex, 8/14mm, transparent

 
Item No.: 041939
041939 Set hose nipple

 
Item No.: 022562
022562 Fuse 8.0AT, 20/Ø5mm (10pcs)

 
Item No.: 043439
043439 Tubing, silicone, 10/14mm, 1.8m, transparent

 
Item No.: 016953
016953 Fuse 4.0AT, 20/Ø5mm (10pcs)

 
Item No.: 11056240
11056240 Cable RJ45, 5m

 
Item No.: 022561
022561 Fuse 6.3AT, 20/Ø5mm (10pcs)

 
Item No.: 017835
017835 Power cable 3 pin, type GB

 
Item No.: 004134
004134 Tubing, silicone, 10/14mm, 1m, semi-transparent

 
Item No.: 11056888
11056888 Insulation tubing, Kaiflex, 15/27mm, 1m, black

 
Item No.: 046792
046792 Hose barb, 13.5mm

 
Item No.: 042818
042818 Wheel for chiller

 
Item No.: 042885
042885 Set of quick coupling

 
Item No.: 040329
040329 Hose barb, Ø13.5mm

 
Item No.: 037742
037742 Distribution piece

 
Item No.: 037271
037271 Regulation valve

 
Item No.: 028696
028696 Insulation tubing for silicone hose
Kaiflex, 11/23mm, 1m, black

 
Item No.: 020495
020495 Connection for heating block

Thông tin liên hệ:

SBC Scientific
Hotline:  0945677929

Related Posts

Phụ kiện Buchi: Chiller làm mát
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.